Lek. Agata Fleming
Lek. Agnieszka Gajda – Czerwińska
Lek. Piotr Jędrzejak