Lek. Agnieszka Gajda – Czerwińska
Lek. Anna Polosenko