Lek. Piotr Turkowski
Dr n. med. Katarzyna Osipowicz