Dr n.med. Rafał Pokrowiecki
Lek. Paweł Roguś
Lek. Grzegorz Sztolcman
Dr n. med. Witold Waśkiewicz