Lek. Krzysztof Szymański
Dr n.med. Rafał Pokrowiecki
Lek. Grzegorz Sztolcman
Dr n. med. Witold Waśkiewicz
Dr n. med. Andrii Kharkov